Administracja publiczna codziennie staje wobec poważnych społecznych wyzwań w obszarze zdrowia, bezpieczeństwa, walki z przestępczością zorganizowaną oraz wielu innych. Twórcze podejście i technologia mogą w istotny sposób przyczynić się do znalezienia sposobu ich rozwiązania. Co więcej, znaczną część tych wyzwań można rozwiązać na wiele innowacyjnych sposobów z uwzględnieniem zwinnych i elastycznych modeli działania, przy pełnym zachowaniu transparentności wydawanych środków publicznych i minimalizacji ryzyk związanych z długimi procesami decyzyjnymi.

 

Korzystając z najlepszych doświadczeń międzynarodowych powstał program GovTech Polska, który nie tylko pomoże wprowadzić administrację publiczną na ścieżkę rozwoju opartą o innowacje i nowoczesne technologie, ale i stworzy optymalne warunki do wdrażania cyfryzacji w administracji publicznej.

 

Celem programu jest usprawnienie dialogu między administracją publiczną, a innowatorami: przedsiębiorcami MŚP, start-upami’, środowiskiem naukowym. Wszystkimi, którzy wspólnie z nami chcą znaleźć najbardziej innowacyjne i efektywne rozwiązania rzeczywistych wyzwań administracji publicznej. Wierzymy, że łączy nas pasja, myślenie pod prąd i radość tworzenia. Są one konieczne, aby rozwijać dziś nowoczesne Państwo Polskie i stwarzać impulsy rozwojowe, które poprawią funkcjonowanie naszej gospodarki oraz podniosą standard życia.


  • GovTech Polska powstał po to, aby znaleźć innowacyjne rozwiązania rzeczywistych wyzwań polskiej administracji publicznej z zastosowaniem najnowszych rozwiązań programistycznych. To brakujący element ekosystemu innowacji, na który otwieramy administrację publiczną w Polsce.
  • GovTech Polska ma na celu wypracowanie modeli współpracy administracji publicznej z innowatorami.
  • GovTech Polska będzie tworzył warunki, aby pieniądze wydawane na realizację zadań państwa trafiały także do start-up’ów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zaproponują administracji najbardziej efektywne i nowatorskie rozwiązania.

“Stworzyliśmy GovTech Polska głównie z myślą o startupach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, które dzięki swoim nowatorskim rozwiązaniom sprawią, że współpraca na linii obywatel – instytucje państwowe będzie prostsza, szybsza i efektywniejsza”– podkreśla Justyna Orłowska, dyrektor programu GovTech Polska.

 

Kolejna, II edycja programu GovTech Polska rozpocznie się już 22 maja! Nie czekaj i dołącz do ogólnopolskiej technologicznej burzy mózgów! Pokaż nam swoje rozwiązanie na wyzwania rzucane przez ministerstwa i samorządy.