Sektor publiczny codziennie staje przed istotnymi społecznie wyzwaniami w obszarze zdrowia, bezpieczeństwa, walki z przestępczością zorganizowaną oraz wieloma innymi. Twórcze podejście i technologia mogą w istotny sposób przyczynić się do znalezienia sposobu ich rozwiązania. Co więcej, znaczną część tych wyzwań można rozwiązać na wiele innowacyjnych sposobów z uwzględnieniem zwinnych i elastycznych modeli działania, przy pełnym zachowaniu transparentności wydawanych środków publicznych i minimalizacji ryzyk związanych z długimi procesami decyzyjnymi.

 

Opierając się na najlepszych doświadczeniach międzynarodowych, stworzono program GovTech Polska, który nie tylko pomaga wprowadzić sektor publiczny na ścieżkę rozwoju opartą o innowacje i nowoczesne technologie, ale też stwarza optymalne warunki do wdrażania najlepszych pomysłów utalentowanych jednostek z naszego kraju w sektorze publicznym.

 

Celem programu jest usprawnienie dialogu między sektorem publicznym, a innowatorami: przedsiębiorcami MŚP, start-upami, środowiskiem naukowym oraz samymi obywatelami. Wszystkimi, którzy wspólnie chcą znaleźć najbardziej innowacyjne i efektywne rozwiązania rzeczywistych wyzwań, przed którymi staje nasz kraj. Wierzymy, że łączy nas pasja, nieszablonowe myślenie i radość tworzenia. Są one konieczne, aby rozwijać dziś nowoczesne Państwo Polskie i stwarzać impulsy rozwojowe, które poprawią funkcjonowanie naszej gospodarki oraz podniosą standard życia.


  • GovTech Polska powstał po to, aby znaleźć innowacyjne rozwiązania rzeczywistych wyzwań polskiego sektora publicznego z zastosowaniem najnowszych rozwiązań programistycznych. To brakujący element ekosystemu innowacji, na który otwieramy sektor publiczny w Polsce.
  • GovTech Polska ma na celu wypracowanie modeli współpracy sektora publicznego z innowatorami.
  • GovTech Polska będzie tworzył warunki, aby pieniądze wydawane na realizację zadań państwa trafiały także do start-up’ów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zaproponują sektorowi publicznemu najbardziej efektywne i nowatorskie rozwiązania.

„Stworzyliśmy GovTech Polska głównie z myślą o startupach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, które dzięki swoim nowatorskim rozwiązaniom sprawią, że współpraca na linii obywatel-instytucje państwowe będzie prostsza, szybsza i efektywniejsza .”– podkreśla Justyna Orłowska, dyrektor programu GovTech Polska. – „Po sukcesie pierwszej edycji programu, chcemy rozwinąć skrzydła i otworzyć się także na kreatywne rozwiązania samych obywateli, którzy często sami dostrzegają różne administracyjne wyzwania i mają ciekawe pomysły na ich rozwiązanie. Właśnie z myślą o nich powstała idea obywatelskiej burzy mózgów.”

 


  • Dlaczego warto wziąć udział w programie GovTech Polska? Zobacz, co mówią laureaci I edycji programu

     


    Kolejna, II edycja programu GovTech Polska trwa! Nie czekaj i dołącz do ogólnopolskiej technologicznej burzy mózgów! Pokaż nam swoje rozwiązanie na wyzwania rzucane przez ministerstwa, samorządy  czy spółki Skarbu Państwa. Sprawdź aktualne wyzwania!